Centar za pomoć

Ko su stručnjaci za destinacije na forumima?

Stručnjaci za destinacije su stub TripAdvisor zajednice. To su ljudi koji redovno prilažu sadržaj i koji su najaktivniji na forumima, gde daju korisne i ljubazne savete i zaduženi su za dobrodošlicu novim članovima. Oni su posvećeni promociji destinacija koje predstavljaju. Bez obzira na to da li su stanovnici, meštani ili česti posetioci tih mesta, oni imaju najaktuelnije informacije o tome šta se dešava na toj destinaciji.

Međutim, stručnjaci za destinacije nisu vaši lični turistički agenti. Nisu ni moderatori, administratori ili članovi tima za podršku, pa nisu odgovorni za uklanjanje neprikladnog sadržaja ili odgovaranje na pitanja u vezi sa sajtom.

Imajte na umu: Stručnjaci za destinacije su volonteri, pa im se slobodno zahvalite kada vam daju korisne savete!

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?