Centar za pomoć

Šta su članci putnika?

Osmislili smo TripAdvisor članke putnika da bismo vam pružili mesto gde možete da čitate, pišete i menjate informacije u vezi sa putovanjem koje bi se u suprotnom vremenom izgubile u mnoštvu informacija na forumima. Gledajte na članke putnika kao na vodiče za određeno mesto čiji su autori putnici. Članci mogu da obuhvataju veliki broj tema poput korisnih informacija o destinaciji, praktičnih saveta o putovanju, informacija o bezbednosti i još mnogo toga!

Članci putnika ne predstavljaju stranice sa uredničkim materijalom. Oni ne predstavljaju mesto za verske, etičke ili političke rasprave ili razmene mišljenja, pa diskutujte samo o temama u vezi sa putovanjem. Kada dodajete sadržaj članku putnika, ne zaboravite da su članci putnika mesta na kojima pronalazite i prilažete objektivne informacije o destinaciji. Ako želite da delite lična mišljenja i priče, napišite komentar! Ako želite da pokrenete diskusiju i ostvarite interakciju sa drugim članovima, posetite naše forume.

Ako vam je potrebna dodatna pomoć da biste pronašli i dodali sadržaj članicama putnika, pogledajte uputstva.

 

Da li vam je pomogao ovaj članak?