Centar za pomoć

Kako da pronađem članak putnika?

Članci putnika na TripAdvisoru su sjajan izvor korisnih informacija i odgovora na česta pitanja. Možete da pronađete članke putnika za određenu destinaciju na stranici sa njenim pregledom.

Na primer, da biste pronašli članak putnika o četvrtima Londona:

  1. Unesite „London“ u polje za pretragu pri vrhu početne stranice. Kliknite na „Pregled – London“.
  2. Pomerajte nadole do tema naše zajednice o Londonu i kliknite na „Prikaži sve članke putnika“.
Da li vam je pomogao ovaj članak?