Centar za pomoć

Šta mogu da uradim ako je neko promenio ili izbrisao moj tekst u članku putnika?

Pošto svi članovi TripAdvisora mogu da doprinose člancima putnika, može da se desi da se vratite na članak koji ste menjali i otkrijete da vaše izmene nisu primenjene u onom obliku u kome ste ih uneli. Ovo je deo procesa zajedničke izmene članka!

Izbegavajte da uporno unosite neki sadržaj koji neko drugi uporno menja (što se po nekad naziva ratom izmenama) i nastavite da postavljate informacije koje želite da delite. Ako drugi korisnik izmeni ili izbriše sadržaj iz članka za koji smatrate da je važan, postoji nekoliko načina da rešite problem:

  1. Najpre posetite odeljak sa komentarima članka da biste videli povratne informacije drugih članova. Možda postoji objašnjenje promena koje su unete.
  2. Pokušajte da rešite sve sporove sa drugim autorima komentara
  3. Ako postoje dva tabora sa suprotstavljenim stavovima o određenom pitanju, sadržaj stranice treba da objasni razliku u mišljenjima i obe strane treba da dobiju podjednak prostor da bi iznele činjenice koje opravdavaju njihovo mišljenje.
  4. Možete i da se vratite na raniju verziju članka da biste opozvali nedavne izmene.

 

Proverite da li je sadržaj u skladu sa našim smernicama pre nego što ga ponovo objavite.

 

Da li vam je pomogao ovaj članak?