Centar za pomoć

Šta je to prijemno sanduče za poruke?

Prijemno sanduče za poruke je TripAdvisor funkcija koja omogućava članovima da se direktno povežu da bi postavljali pitanja i razmenjivali savete o putovanjima. Ne oklevajte da pošaljete nekom poruku da biste saznali dodatne informacije o komentaru, fotografiji ili videu koje je ta osoba objavila – ako je podelila svoje utiske, verovatno želi da vam pomogne!

U prijemnom sandučetu možete da pronađete sve poruke koje šaljete i primate.

Niste do sada koristili razmenu poruka? Saznajte kako da šaljete i primate poruke pomoću naših uputstava ili saznajte više o funkcijama razmene poruka.

Dodatne informacije potražite u našim smernicama za poruke

Da li ti je pomogao ovaj članak?