Centar za pomoć

Kako da rešim problem sa obaveštenjima e-poštom za poruke?

Ako vam se čini da obaveštenja e-poštom ne funkcionišu jer ste primili e-poruku od TripAdvisora sa obaveštenjem da imate novu poruku, a ne možete da pronađete poruku u prijemnom sandučetu za poruke, do toga je možda došlo jer povremeno uklanjamo poruke iz prijemnih sandučića članova kada dobijemo žalbu o zloupotrebi funkcije za razmenu poruka. U zloupotrebu spadaju poruke koje sadrže oglase, neželjen ili neprikladan sadržaj prema našim smernicama. Brišemo ove poruke da bismo umanjili nepotrebno izlaganje naših članova ovom materijalu.

U ovim slučajevima ne možemo da opozovemo obaveštenje e-poštom koje ste primili jer se obaveštenja obično šalju odmah nakon slanja poruke.

Da li ti je pomogao ovaj članak?