Centar za pomoć

Kako da rešim problem sa obaveštenjima e-poštom za privatne poruke?

Ako vam se čini da obaveštenja e-poštom ne funkcionišu jer ste primili e-poruku od TripAdvisora sa obaveštenjem da imate novu privatnu poruku, a niste mogli da pronađete poruku u prijemnom sandučetu u odeljku Poruke, do toga je možda došlo jer povremeno uklanjamo poruke iz prijemnih sandučića članova kada dobijemo žalbu o zloupotrebi funkcije za razmenu privatnih poruka. Zloupotreba obuhvata poruke koje sadrže oglase, nepoželjni sadržaj ili neprikladni sadržaj prema definiciji u našim smernicama. Brišemo ove poruke da bismo umanjili nepotrebno izlaganje naših članova ovom materijalu.

U ovim slučajevima ne možemo da opozovemo obaveštenje e-poštom koje ste primili jer se obaveštenja obično šalju odmah nakon slanja poruke.

Da li ti je pomogao ovaj članak?