Centar za pomoć

Možete li da mi pomognete da kontaktiram objekat sa profilom na vašem sajtu?

Ne, TripAdvisor ne može da prenosi poruke agentima za rezervacije ili bilo kom objektu sa profilom na našem sajtu. U nekim slučajevima možete da pronađete broj telefona ili e-adresu objekta na stranici na TripAdvisoru, pa pokušajte da pretražite TripAdvisor da biste pronašli objekat koji pokušavate da kontaktirate.

Morate direktno da kontaktirate objekat ili agenta za rezervacije kojeg ste koristili ako želite da uradite bilo šta od sledećeg:

  • Rezervišete ili potvrdite smeštaj/let
  • Promenite ili otkažete rezervaciju/let
  • Vratite izgubljene informacije o rezervaciji
  • Razgovarate sa nekim u hotelu, noćenju s doručkom, privatnom smeštaju, restoranu ili atrakciji koje ste pronašli na TripAdvisoru
Da li ti je pomogao ovaj članak?