Centar za pomoć

Kako da počnem da koristim TripAdvisor za istraživanje putovanja?

  • Ako niste sigurni gde želite da putujete i tražite inspiraciju, pogledajte dobitnike nagrade TripAdvisor Travellers' Choice: najbolje hotele, restorane i destinacije na svetu prema izboru miliona putnika na TripAdvisoru.
  • Ako znate destinaciju i morate da pronađete hotele, restorane i aktivnosti za boravak, unesite destinaciju u polje za pretragu u vrhu stranice i posetite njenu stranicu sa pregledom, što bi trebalo da bude prvi rezultat pretrage.
  • Ako želite informacije o konkretnom hotelu, restoranu ili atrakciji, unesite njihov naziv u polje za pretragu u vrhu stranice. Pronađite profil koji tražite, pa pregledajte komentare i fotografije putnika na TripAdvisoru.
  • Ako imate konkretnije pitanje, možete da postavite pitanje na forumima. Možete i da vidite o čemu su prijatelji sa Facebooka pisali komentare ako se prijavite na TripAdvisor pomoću akreditiva za Facebook.
Da li ti je pomogao ovaj članak?