Centar za pomoć

Kako da pretražujem na TripAdvisoru?

Bez obzira na to da li tražite grad, konkretan smeštaj, nešto na forumu, restoran blizu hotela ili nešto drugo, možemo da vam pomognemo da to pronađete na našem sajtu.

Postoje dva glavna načina za pretragu na TripAdvisoru:

  • Okvir za opštu pretragu se nalazi pri vrhu početne stranice. Rezultati opšte pretrage obuhvataju TripAdvisor stranicu objekta ili destinacije koje sadrže vaše ključne reči, kao i citate iz komentara i diskusija na forumima koji se takođe podudaraju sa kriterijumima pretrage.

    Ako tražite konkretan komentar ili post na forumu, pomerite se do dela rezultata pretrage Rezultati za komentare i mišljenja.
  • Pretraga hotela: Koristite polje Isplanirajte savršeno putovanje u vrhu početne stranice da biste potražili i brzo našli smeštajne objekte, letove, restorane, aktivnosti, krstarenja i forume. Ovde možete da izaberete konkretne datume prijavljivanja i odjavljivanja za vaš boravak.

    Da biste prilagodili rezultate, precizirajte pretragu tako da samo obuhvata određene tipove smeštaja: hoteli, noćenja s doručkom/pansioni, ostale vrste smeštaja ili privatni smeštaj.

    Koristite dodatne filtere sa leve strane da biste precizirali pretragu prema opsegu cena, oceni putnika, klasi hotela, tipu objekta i četvrti u slučaju velikih gradova.

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?