Centar za pomoć

Šta je to TripAdvisor indeks popularnosti?

TripAdvisor indeks popularnosti uzima u obzir ocene putnika radi utvrđivanja opšteg zadovoljstva putnika. Za razliku od sajtova koji rangiraju hotele prema ceni ili klasi hotela, koristimo algoritam zaštićen autorskim pravima kako bismo uzeli u obzir mišljenje putnika poput vas. Relevantni činioci su količina, kvalitet i aktuelnost komentara na TripAdvisoru.

Kako da znate da li vam hotel odgovara? Cena sobe se možda uklapa u vaš budžet, ali da li su sobe čiste? Da li je lokacija bezbedna? Kakva je usluga? Indeks popularnosti vam pomaže da lako odgovorite na pitanja poput ovih i ukazuje vam na to koji je najbolji smeštaj za vaše putovanje.

Kada obavite pretragu, hoteli se rangiraju prema kvalitetu koji je iskazan indeksom popularnosti. Zbog toga možete da budete sigurni da ćete uvek imati aktuelan i nepristrasan prikaz najboljih hotela.

Naše ocene su:

  • Objektivne: Rezultati su u potpunosti relevantni. Rezultati za koje je plaćeno ne utiču na rangiranje.
  • Aktuelne: Stalno se uzimaju u obzir nove informacije.
  • Globalne: Formiraju se na osnovu komentara iz celog sveta.
  • Nepristrasne: Zasnovane su kako na pozitivnim, tako i na negativnim iskustvima!
Da li ti je pomogao ovaj članak?