Centar za pomoć

Šta je Sertifikat za odličan kvalitet?

O sertifikatu

TripAdvisor Sertifikat za odličan kvalitet odaje priznanje određenim smeštajnim objektima, atrakcijama i restoranima koji konstantno pružaju odličan kvalitet ugostiteljskih usluga.

Da bi utvrdio dobitnike Sertifikata za odličan kvalitet, TripAdvisor koristi algoritam zaštićen autorskim pravima koji uzima u obzir kvalitet, količinu i aktuelnost komentara i mišljenja koje su poslali putnici na TripAdvisoru u periodu od 12 meseci, kao i prisustvo i rangiranje objekta u okviru Indeksa popularnosti na sajtu. Da bi ispunio uslove za ulazak u konkurenciju za dobijanje Sertifikata za odličan kvalitet, objekat mora da konstantno ima ukupnu ocenu na TripAdvisoru koja iznosi najmanje četiri od pet kružića, mora da ima barem minimalan broj komentara, kao i da ima profil na TripAdvisoru najmanje dvanaest meseci.

Vlasnici: Kako da promovišete sertifikat

Ako ste vlasnik ili predstavnik objekta, čestitamo vam na dobijanju Sertifikata za odličan kvalitet! Sa pravom treba da se ponosite svojom nagradom, o kojoj treba da obavestite putnike.

Posetite odeljak Centra za vidžete pod nazivom „Prikažite ocenu i komentare“ da biste preuzeli značku koju ćete istaći na svom veb-sajtu. Možemo i da vam pošaljemo štampanu verziju sertifikata poštom.

Posetite odeljak TripAdvisor Insights da biste saznali dodatne savete za promociju ovog priznanja!

Da li ti je pomogao ovaj članak?