Centar za pomoć

Koji su nivoi u programu Eko-lideri?

Postoji pet nivoa programa Eko-lideri. Svi hoteli i noćenja s doručkom koji učestvuju moraju da ispune minimalni skup uslova da bi bili uključeni u program i dobili nivo Eko-partnera:

 • Postojanje programa višekratnog korišćenja peškira i posteljine
 • Redovno praćenje potrošnje energije
 • Reciklaža
 • Korišćenje štedljivih sijalica
 • Podizanje svesti osoblja i gostiju o eko-praksi
 • Pravilno rukovanje otpadnim vodama (korišćenjem lokalnog ili opštinskog kanalizacionog sistema) 

Status objekata koji ispunjavaju uslove za nivo Eko-partnera će se prikazivati na stranici sa pogodnostima.

Da bi ispunili uslove za zvanje Eko-lidera, objekti takođe moraju da postignu minimalni rezultat u anketi za prijavljivanje. Objekti sa zvanjem Eko-lidera ispunjavaju uslove za jedan od četiri nivoa značke: bronzani, srebrni, zlatni i platinasti. Nivoi značke se utvrđuju na osnovu celokupnog stepena učešća objekta u aktivnostima čiji je cilj zaštita životne sredine.

 • Eko-partner: ispunjava minimalne uslove
 • Bronzani Eko-lider: ispunjava minimalne uslove i postigao je rezultat od 30% na Anketi o eko-praksi
 • Srebrni Eko-lider: ispunjava minimalne uslove i postigao je rezultat od 40% na anketi
 • Zlatni Eko-lider: ispunjava minimalne uslove i postigao je rezultat od 50% na anketi
 • Platinasti Eko-lider: ispunjava minimalne uslove i na anketi je postigao rezultat od 60% ili više

Značka objekata koji ispunjavaju uslove za bilo koji od nivoa Eko-lidera će biti istaknuta na stranici sa profilom objekta, kao i pri pretrazi u okviru grada u kome se nalaze (npr. Hoteli u Njujorku) 

Ako predstavljate hotel ili objekat koji nudi noćenja s doručkom i želite još informacija o tome kako da učestvujete, pogledajte uputstva za prijavljivanje ili pročitajte informacije o načinu bodovanja.

Da li ti je pomogao ovaj članak?