Centar za pomoć

Kako da sačuvam hotel ili drugo mesto koje hoću da zapamtim?

Dok pregledate TripAdvisor, možete da sačuvate zanimljive smeštajne objekte, restorane, atrakcije, postove na forumu i druge stavke koje želite ponovo da pregledate.

Možete da sačuvate smeštajne objekte, restorane i atrakcije klikom na ikonu srca „Omiljeno“ na stranici profila. Postovi na forumu mogu da se sačuvaju ako postavite pokazivač miša iznad bilo kog posta u okviru prepiske na forumu i kliknete na „Sačuvaj ovaj post“. Trenutno nije moguće čuvanje objekata iz kategorije privatnog smeštaja.

Kada sačuvate neku stavku, pogledajte stranicu sa vašim sačuvanim putovanjima da biste organizovali prikaz stavki!

Ako imate problema pri čuvanju stavke, proverite da li ste prijavljeni na nalog na TripAdvisoru.

Da li ti je pomogao ovaj članak?