Centar za pomoć

Zašto prijavljeni komentar nije uklonjen?

Računamo na to da će nam naši članovi, kako vlasnici, tako i putnici, pomoći da pronađemo probleme. Ako komentar koji ste prijavili krši smernice ili utvrdimo da u njemu postoje određene nepravilnosti, uklonićemo komentar. Međutim, to što se ne slažete sa sadržajem komentara nije dovoljan razlog za njegovo uklanjanje. TripAdvisor neće preuzimati ulogu arbitra u slučaju sporova.

Shvatamo da postoje dve strane u svakom sporu i želimo da članovi čuju vašu verziju priče. Ako to već niste uradili, preporučujemo vam da pošaljete odgovor na taj komentar. Odgovor će se prikazivati odmah ispod komentara na koji se odnosi, pa putnici mogu da pročitaju obe strane priče.

Da biste bili sigurni da će odgovor biti objavljen, pre pisanja pročitajte smernice za odgovore uprave.

Da biste poslali odgovor uprave

  1. Prijavite se u Kontrolni centar.
  2. Kliknite na karticu „Komentari“ u meniju.
  3. Izaberite „Odgovorite na komentare“.

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?