Centar za pomoć

Kako da kao vlasnik ili menadžer prijavim komentar koji krši smernice?

Kada treba da prijavite komentar

Ako smatrate da je komentar lažan ili na drugi način neprikladan, prijavite ga tako što ćete pratiti uputstva navedena u nastavku.

Uklonićemo komentar ako utvrdimo da krši smernice za komentare. Međutim, imajte u vidu da ne proveravamo tačnost podataka u komentarima, pa ne možemo da uklonimo komentar samo zbog nesuglasica oko njegovog sadržaja.

Ako vam neko preti ucenom, pročitajte vodič „Prijavljivanje potencijalne ucene TripAdvisoru“ da biste saznali informacije o tome kako da nas obavestite što pre.

Kako da prijavite komentar

Da biste prijavili komentar za koji smatrate da nije u skladu sa našim smernicama, koji vam je sumnjiv ili koji je greškom postavljen na stranicu sa profilom:

  1. Prijavite se u Kontrolni centar.
  2. Kliknite na karticu „Komentari“ u meniju Kontrolnog centra.
  3. Izaberite „Prijavite komentar“.
  4. Potražite odeljak „Imate nedoumice u vezi sa komentarom?“ i kliknite na „Pogledajte smernice i pošaljite komentare“.
  5. U obrazac koji se pojavi unesite razlog za spor i izaberite komentar o kome se radi.
  6. Navedite zamerku u prostoru koji vam se prikazuje i iznesite sve dokaze koje imate.

 

Morate da budete registrovani vlasnik ili predstavnik da biste pristupili Kontrolnom centru. Da biste se registrovali, pratite uputstva na TripAdvisor.rs/Owners.

Savet: Možete da odgovorite na komentar postavljanjem odgovora uprave ispod njega. Saznajte više o odgovorima uprave.

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?