Centar za pomoć

Kako vlasnici mogu da obaveste TripAdvisor o prevari?

Ako smatrate da je neko napisao lažan komentar o vašem objektu, obavestite nas.

  1. Prijavite se u Kontrolni centar i kliknite na Upravljajte komentarima.
  2. U odeljku Prijavite komentar izaberite Prijavite problem sa komentarom.
  3. Prijavite konkretan komentar kao Sumnjiv da bismo ga detaljnije pregledali.
  4. U odeljku za komentare dodajte sve informacije za koje smatrate da mogu da nam pomognu da shvatimo situaciju.
  5. Pregledaćemo prijavu i primenićemo sve neophodne kazne

Da li ti je pomogao ovaj članak?