search shadow

Šta mogu da uradim ako je moj objekat kažnjen zbog prevare, a ja ne znam zbog čega je do toga došlo?