Centar za pomoć

Da li moj objekat treba da ima profil na TripAdvisoru da bi neko napisao komentar o njemu?

Objekat mora da ima profil na TripAdvisoru da bi putnici pisali komentare o njemu. Međutim, veoma je jednostavno da vi ili putnik zatražite otvaranje novog profila. Ako ispunjavate naše kriterijume, a podnosilac zahteva dostavi dovoljno informacija da bi vas smestili na tačnu lokaciju, dodaćemo vaš objekat.

Čitajte o tome kako da zahtevate otvaranje novog profila.

Da li ti je pomogao ovaj članak?