search shadow

Profil mog objekta je registrovan u malom gradu. Mogu li da ga prebacim pod okrilje obližnjeg, poznatijeg grada?