search shadow

Šta mogu da uradim ako je moj objekat privremeno zatvoren i ne može da prihvata rezervacije?