Centar za pomoć

Šta mogu da uradim ako je moj objekat privremeno zatvoren i ne može da prihvata rezervacije?

Naše smernice za profile zahtevaju da restorani, atrakcije i smeštajni objekti budu otvoreni najmanje 12 uzastopnih nedelja svake godine.

Ako je vaš objekat privremeno zatvoren i planira ponovno otvaranje, pomoću Kontrolnog centra ažurirajte opis profila. Možete da navedete informacije kao što su:

  • privremeno zatvoreno do sledeće sezone
  • privremeno zatvoreno zbog renoviranja
  • privremeno zatvoreno zbog prirodne katastrofe, požara, itd.

Kada se objekat ponovo otvori, ažurirajte opis profila i uklonite zastarele informacije.

Odmah posetite Kontrolni centar.

Da li vam je pomogao ovaj članak?