Centar za pomoć

Šta su TripAdvisor Premium profili?

Premium profili su usluga zasnovana na pretplati koja omogućava hotelima sa stranicama na TripAdvisoru da dodaju tri opcije za direktno kontaktiranje kako bi putnici koji istražuju smeštaj mogli da direktno stupe u kontakt sa njima.

Fleksibilan prikaz omogućava hotelima da izaberu da li će dodati brojeve telefona, e-adrese ili URL adrese na vebu. Sve ove kontakt informacije se pojavljuju na 30 TripAdvisor domena i na veb-sajtu za mobilne uređaje. Ako je veb-sajt dostupan na različitim jezicima, možete da unesete jedinstvene veb-adrese, brojeve telefona i e-adrese i da navedete TripAdvisor domene na kojima želite da se svaki od njih prikazuje.

Pretplatnici takođe imaju pravo da postave specijalnu ponudu i obaveštenje na svim TripAdvisor domenima. Specijalna ponuda ističe povoljne ponude i promocije za vaš objekat, dok obaveštenje deli najvažnije vesti sa putnicima. Pretplata na Premium profil vam takođe omogućava pristup Kontrolnoj tabli, koja obuhvata podatke i trendove o tržištu, posetiocima i konkurentima, kao i projekciju slajdova sa fotografijama.

Veze za direktno kontaktiranje se prikazuju pri vrhu stranice sa profilom. Specijalne ponude i obaveštenja se pojavljuju ispod informacija za direktno kontaktiranje na profilu, kao i na još nekoliko odredišta za plasman velike vidljivosti širom sajta.

Da biste saznali više o TripAdvisor Premium profilima, pogledajte ove resurse:

 

Da biste kupili Premium profile, posetite www.tripadvisor.rs/businesslistings.

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?