Centar za pomoć

Kako da promenim kategoriju smeštaja?

Profil smeštaja je zaveden prema kategoriji, karakteristikama i pogodnostima, i to u skladu sa podacima koje su potvrdili naši urednici.

Pre nego što zahtevate promenu kategorije, obavezno pročitajte smernice za kategorije smeštaja. Ako je potrebno da se ažurira kategorija objekta, pratite uputstva u nastavku:

  1. Prijavite se u Kontrolni centar i kliknite na „Upravljajte stranicom na TripAdvisoru“.
  2. Zatim u odeljku „Administrativni poslovi objekta“ kliknite na „Promeni tip smeštaja“.
  3. Na sledećoj stranici popunite kratak obrazac i dostavite nam veze ili licencu koji su nam potrebni da bismo verifikovali promenu kategorije.

 

Naši urednici će potvrditi promenu objekta čim to bude moguće.

Da li vam je pomogao ovaj članak?