Centar za pomoć

Smernice za profile na kartici Hoteli

Da bi imao profil u kategoriji Hoteli, smeštajni objekat mora da zadovolji Smernice za profile smeštajnih objekata KAO I sledeće kriterijume:

  • Osoblje na recepciji je dostupno za razgovor 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji
  • Vreme za prijavljivanje može da ima početak, ali ne bi trebalo da ima određen kraj
  • Svakodnevno održavanje je uključeno u cenu sobe
  • Privatno kupatilo za svaku jedinicu
  • Minimalna dozvoljena dužina boravka ne sme da premašuje 3 noćenja

U ograničenom broju zemalja se neki posebno naznačeni smeštajni objekti prikazuju na kartici Hoteli. Ove tipove smeštaja biraju urednici i oni nisu dostupni na zahtev. Oni trenutno obuhvataju Onsen hotel, Onsen riokan i Riokan – sve u Japanu.

Da li ti je pomogao ovaj članak?