Centar za pomoć

Kako kao putnik mogu da dam doprinos u ispravljanju netačnih informacija o objektima?

Ako pregledate TripAdvisor i primetite da informacije o profilu nedostaju ili su pogrešne, obavestite nas.

(Ako ste vlasnik objekta ili ste registrovani predstavnik objekta, posetite Kontrolni centar.)

Restorani i aktivnosti

Da biste ažurirali podatke o restoranima i aktivnostima, idite na TripAdvisor stranicu za profil i izaberite „Poboljšajte ovaj profil“.

Možete da uradite sledeće:

  • da ažurirate informacije na profilu
  • da nas obavestite da profil nije u skladu sa našim smernicama
  • da nas obavestite da je profil duplikat postojećeg profila
  • da nas obavestite o tome da je profil trajno zatvoren
  • da nas obavestite o tome da profil ne postoji

Smeštajni objekti

Koristite Opštu podršku da biste poslali izmene za smeštajne objekte.

Avio-kompanije

Pošaljite nam e-poruku da biste ažurirali informacije o avio-kompaniji.

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?