Centar za pomoć

Smernice za profile smeštajnih objekata

Osnovni zahtevi

Smeštajni objekti na TripAdvisoru moraju da zadovolje sledeće kriterijume:

 • Moraju da budu otvoreni za javnost
 • Moraju da imaju zvaničan naziv
 • Moraju da imaju zvaničnu adresu na jednoj stalnoj lokaciji
 • Moraju da budu otvoreni 12 uzastopnih nedelja tokom godine na jednoj trajnoj lokaciji
 • Moraju da imaju više soba/jedinica
 • Moraju da imaju kapacitete za istovremeni smeštaj više od jednog gosta/jedne grupe gostiju
 • NE SMEJU da zahtevaju minimalnu dužinu boravka od više od 7 noćenja
 • Moraju da budu trenutno otvoreni ili da primaju rezervacije za budući datum otvaranja

Ograničenja

Sledeći objekti NE ispunjavaju uslove za profil smeštajnog objekta:

 • Kompanije za upravljanje objektima
 • Kompanije za rezervacije
 • Više jedinica u okviru iste kompanije, ali na različitim lokacijama (npr. grupa brvnara na većoj planinskoj površini)
 • Svaki smeštaj koji se nalazi posle bezbednosne provere na aerodromu
 • Svaki smeštaj koji predstavlja odeljak ili grupu soba u okviru drugog smeštajnog objekta
  • Mogući izuzetak: Ako je odeljak potpuno zaseban (druga zgrada, čitav sprat, zasebna zgrada) i ima zvaničan naziv i zasebnu poslovnu licencu

Kategorije smeštaja

Naši urednici svaki smeštajni objekat označavaju isključivo kao jednu kategoriju smeštaja:

Da bi objekat imao profil u određenoj kategoriji smeštaja, moramo da verifikujemo JEDNU od sledećih stavki:

 • Smeštajni objekat ispunjava uslove za datu kategoriju. Potrebno je da navedete određene usluge na zvaničnom veb-sajtu smeštajnog objekta i veb-sajtovima svih partnera za rezervacije. 

ILI

 • Smeštajni objekat ima zvaničnu poslovnu licencu koju je izdala lokalna nadležna služba ili zvanična turistička organizacija, a ta licenca određuje tip smeštaja u skladu sa lokalnim nadležnim organima.

NE prihvatamo sledeće dokumente kao licence:

 • Zdravstvene dozvole
 • Licence za hranu i piće
 • Poreska dokumentacija
 • Protivpožarne/policijske/bezbednosne dozvole
 • Dokumentacija za osiguranje
 • Svaki dokument koji ne izdaje zvanična državna ili turistička služba

Privatni smeštajni objekti

TripAdvisor ne otvara profile za smeštajne objekte koji su namenjeni samo jednom gostu ili grupi u datom trenutku. Takvi objekti mogu da ispune uslove za profil privatnog smeštajnog objekta.

Registrujte privatni smeštajni objekat u odeljku TripAdvisor privatni smeštajni objekti.

Da li ti je pomogao ovaj članak?