Centar za pomoć

Kako da zahtevam dodavanje mesta ili objekta na TripAdvisor?

Uvek rado dodajemo nove profile na TripAdvisor! Ako ne možete da pronađete restoran, atrakciju, smeštajni objekat ili avio-kompaniju koje tražite, recite nam više o njima.

Pre nego što pošaljete zahtev, proverite da li mesto ili objekat čiji profil želite da napravite ispunjava naše kriterijume:

Ako ispunjava smernice, pošaljite zahtev na jedan od sledećih načina:

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?