Centar za pomoć

Šta je to profil?

Profil je mesto ili stranica objekta na TripAdvisoru. On sadrži rangiranje prema popularnosti, ocene i komentare putnika i fotografije za određenu lokaciju. Ova stranica može da obuhvata i sadržaj koji dostavlja objekat, poput fotografija uprave i odgovora uprave na komentare putnika.

Svako može da zahteva otvaranje novog profila za smeštajni objekat, avio-kompaniju, atrakciju ili restoran, a pritom je sve besplatno!

Da li ste vlasnik/menadžer i pokušavate da osigurate pravo na profil objekta na TripAdvisoru? Saznajte kako da to uradite ovde.

Da li ti je pomogao ovaj članak?