Centar za pomoć

Smernice za profile za aktivnosti

Osnovni zahtevi

Aktivnosti na TripAdvisoru moraju da zadovolje sledeće kriterijume:

Stalna atrakcija/interesantna lokacija je trajno mesto u prirodi ili mesto napravljeno da bi ga putnici posećivali. Stalne atrakcije/interesantne lokacije moraju da ispunjavaju sledeće smernice:

  • Moraju da imaju zvanično ime i stalnu adresu
  • Moraju da bude otvorene ili dostupne široj javnosti
  • Moraju da bude otvorene najmanje 12 uzastopnih nedelja godišnje

Exception: Nastupi moraju da se izvode najmanje 24 uzastopne nedelje godišnje. Primeri obuhvataju, bez ograničenja: prodavnice, muzeje, prirodne oblasti, statue i još toga. Da biste se registrovali kao trajna atrakcija/interesantna lokacija, idite ovde: https://www.tripadvisor.rs/GetListedNew.

Dobavljači usluga mogu da budu turistički operateri, organizatori, agencije, pojedinci ili objekti koji organizuju obilaske, aktivnosti, kurseve, krstarenja i doživljaje za putnike. Da biste se registrovali kao dobavljač, idite ovde: https://supplier.viator.com/sign-up-info. Navedeni proizvodi moraju da budu u skladu sa smernicama za proizvod TripAdvisor Experiences.

Ograničenja

Sledeći sadržaj NE ispunjava uslove za aktivnosti:

  • Gradovi, mesta ili aerodromi
  • Događaji, festivali ili druge kratkotrajne aktivnosti koje dodaju korisnici
    • Napomena: neki događaji se navode na TripAdvisoru, ali ih biraju urednici.
  • Objekti ili klubovi koji zahtevaju prijavu ili članstvo radi pristupa
  • Lanci prodavnica (osim glavne lokacije)
Da li ti je pomogao ovaj članak?