Centar za pomoć

Smernice za profile za aktivnosti

Osnovni zahtevi

Aktivnosti na TripAdvisoru moraju da zadovolje sledeće kriterijume.

Trajne atrakcije:

 • Moraju da budu zanimljive za turiste
 • Moraju da budu prikladne za celu porodicu
 • Moraju da budu u skladu sa našim smernicama o životinjama
 • Moraju da imaju zvaničan naziv i stalnu adresu
 • Moraju da bude otvorene ili dostupne široj javnosti prema utvrđenom rasporedu
 • Moraju da bude otvorene najmanje 12 uzastopnih nedelja godišnje
  • Izuzetak: Nastupi moraju da se izvode najmanje 24 uzastopne nedelje godišnje
 • Moraju da budu trenutno otvorene ili da primaju rezervacije za budući datum otvaranja

Obilasci, krstarenja i kursevi:

 • Moraju da budu zanimljivi za turiste
 • Moraju da budu prikladni za celu porodicu
 • Moraju da budu u skladu sa našim smernicama o životinjama
 • Moraju da imaju zvaničan naziv i objavljeni broj telefona ili e-adresu
 • Moraju da budu kompanije za obilaske, a ne pojedinačni obilasci
 • Moraju da posluju najmanje 12 uzastopnih nedelja godišnje
 • Moraju da imaju zvaničan veb-sajt koji nudi primer plana obilaska, koji obuhvata:
  • trajanje obilaska
  • opis sadržaja obilaska
  • naziv grada iz kog kreće obilazak
 • Ako nude kurseve, moraju da nude jednodnevne kurseve
 • Pogledajte Smernice za profile za obilaske za više informacija

Ograničenja

Sledeći sadržaj NE ispunjava uslove za profil za Aktivnosti:

 • Časovi, radionice, kursevi ili putovanja koji se održavaju tokom više dana
 • Objekti koji krše kriterijume za objekte prikladne za celu porodicu
 • Objekti koji krše naše smernice o životinjama
 • Gradovi, mesta ili aerodromi
 • Događaji, festivali i druge kratkotrajne aktivnosti koje šalju korisnici
  • Napomena: Neki događaji se navode na TripAdvisoru, ali ih biraju urednici.
 • Turističke agencije (ako ne zadovoljavaju određene smernice) ili drugi lokalni prodavci aktivnosti ili usluga
 • Kompanije za prodaju karata
 • Objekti ili aktivnosti koji posluju preko interneta/mobilnih uređaja
  • Platforme za rezervacije, onlajn maloprodajne radnje itd.
  • Mobilne aplikacije, samostalni obilasci itd.
 • Objekti ili klubovi koji zahtevaju prijavu ili članstvo radi pristupa
 • Lanci prodavnica (osim glavne lokacije)
 • Iznajmljivanje automobila, elektronske opreme ili ličnih predmeta
 • Organizatori događaja: Organizatori venčanja, usluge konsijerža, fotografi, organizatori događaja itd.

Kategorije aktivnosti

Aktivnosti se prikazuju u različitim kategorijama i tipovima atrakcija.

Pogledajte kategorije aktivnosti za detaljan opis sadržaja koji ispunjava uslove za otvaranje profila.

Da li ti je pomogao ovaj članak?