Centar za pomoć

Smernice za komentare putnika

Cenimo vaše priloge i pozivamo vas da ostvarite interakciju sa putnicima poput vas! Pored toga, želimo da budemo sigurni da je TripAdvisor bezbedan i pouzdan izvor informacija i saveta za putovanja. Da biste nam pomogli oko ovog cilja, pridržavajte se TripAdvisor smernica za sadržaj i sledećih pravila za komentare:

Nekomercijalno

Ne dozvoljavamo komentare koji sadrže veze koje su namenjene isključivo u promotivne svrhe.

Relevantno

Vaši komentari treba da budu relevantni i korisni putnicima. Imajte na umu da oni čitaju vaš komentar da bi saznali kakvo bi njihovo iskustvo sa objektom moglo da bude. Iz ovog razloga ne navodite bilo kakva lična mišljenja o politici, etičkim načelima, religiji ili širim društvenim problemima.   Ako imate pitanje ili komentar za TripAdvisor o smernicama za moderiranje, možete da nas kontaktirate preko Centra za pomoć. Uklonićemo pitanja upućena vlasnicima objekata ili drugim putnicima. Ako imate pitanje ili komentar za korisnika TripAdvisora, možete da ih postavite na našim forumima. Pored toga, svaki objekat ima funkciju za pitanja i odgovore na profilu, pa tako možete da postavljate pitanja vlasnicima objekata!

Nepristrasno

Komentari su najkorisniji kada sadrže nepristrasne savete. Ne dozvoljavamo pojedincima ili pravnim licima koji su vlasnici objekta ili u partnerskom odnosu sa njim da postavljaju komentare o svom objektu ili objektima konkurenata. Komentari poslati sa namerom da se ucenjuje profil neće biti objavljeni. Ako smatrate da je komentar lažan ili ne ispunjava TripAdvisor smernice za objavljivanje, prijavite ga pomoću funkcije „Prijavi problem sa komentarom“ koja se nalazi u dnu svakog komentara.

Iz prve ruke

Naša zajednica želi da čuje informacije o vašem iskustvu. To znači da ne dozvoljavamo informacije iz druge ruke, glasine ili citate iz drugih izvora. Pišite samo komentare zasnovane na pravim iskustvima koja ste doživeli i obavezno navedite dovoljno detaljne informacije u komentaru kako biste savetima pomogli drugim putnicima.

Lako za čitanje

Imamo obavezan broj znakova za komentare – popunite prostor detaljima o putovanju i ne navodite dodatne znakove ili razmake.  

U vezi sa profilom na TripAdvisoru

Poslati sadržaj mora da bude u direktnoj vezi sa objektom za koji je poslat, pa se uverite da šaljete sadržaj na pravi profil na TripAdvisoru. Ako postavite komentar na određeni profil objekta na sajtu, on mora da se odnosi na smeštaj, atrakciju ili avio-kompaniju koji ispunjavaju zahteve za profile. Kada je u pitanju privatni smeštaj, partneri su nam FlipKey, Holiday Lettings, Niumba, Home Away, HouseTrip i Vacation Home Rentals. Možete da pronađete profile krstarenja na sajtu partnera http://www.CruiseCritic.com.

Komentari o privatnom smeštaju

Pored toga, komentari o privatnom smeštaju bi trebalo da budu:

Nedavno

Da bi sadržaj i dalje bio svež za čitaoce, držite se pisanja o doživljajima u trenutnoj kalendarskoj godini ili u periodu od dve prethodne kalendarske godine.

Zasnovano na kratkotrajnom boravku

Pozivamo vas da delite svoje mišljenje o bilo kom boravku u poslednjih 90 dana.

Relevantno za putnike

Imajte na umu da je svrha komentara da pomognu putnicima u pravljenju planova za odmor, pa se držite pisanja isključivo o privatnom smeštaju. To znači da nisu dozvoljeni komentari o poslovnom, kratkoročnom, tranzicionom ili privremenom smeštaju.

Napisano nakon prijavljivanja

Pišite o doživljajima nakon prijavljivanja u privatni smeštaj. Da bismo se uverili u autentičnost komentara, trenutno ne prihvatamo sadržaj koji je poslat tokom procesa rezervacije ili pre dolaska u objekat.

Autentično i može da se proveri pomoću imena na ugovoru o privatnom smeštaju

Da bismo se uverili u autentičnost komentara, zatražićemo da unesete ime osobe u grupi koja je potpisala ugovor o zakupu. (Ovo obavezno polje se prikazuje u vrhu obrasca Napišite komentar). NAPOMENA: Ovo ime ne delimo javno na našem sajtu.

Vlasnik privatnog smeštaja može da ga dokumentuje

Ako vlasnik privatnog smeštaja ne može da potvrdi da je autor komentara bio gost, poslaćemo gostu zahtev za dokumentaciju. To je samo da bismo se uverili da se vaš komentar pripisuje pravom vlasniku i objektu.

U vezi sa profilom na TripAdvisoru

Profili za privatni smeštaj se preuzimaju sa sajtova partnera: FlipKey, Holiday Lettings, Niumba, Home Away, HouseTrip i Vacation Home Rentals. Kada vlasnik privatnog smeštaja ukloni profil sa jedne od ovih usluga, uklanja se i profil smeštajnog objekta na TripAdvisoru. Nažalost, ne možemo da objavljujemo komentare za privatni smeštaj koji više nema profil na TripAdvisoru.

Da li ti je pomogao ovaj članak?