Centar za pomoć

Smernice za komentare putnika

Sa zadovoljstvom čitamo o vašim doživljajima sa putovanja i cenimo vaše priloge na našem sajtu! Pored toga, želimo da budemo sigurni da je TripAdvisor bezbedan i pouzdan izvor informacija za našu zajednicu iz celog sveta. Da biste nam pomogli da ostvarimo ovaj cilj i da bi vaš komentar bio objavljen što pre, proverite da li su vaši komentari: 

Prikladno za porodicu

Da bismo održali bezbednu atmosferu prikladnu za celu porodicu, ne dozvoljavamo nepristojan jezik ili vulgarnosti u komentarima. Takođe odbijamo komentare koji obuhvataju seksualno eksplicitan jezik, govor mržnje, predrasude, pretnje ili lične uvrede. Stoga, neka komentari budu prikladni za uzrast od 13 i više godina! Svi komentari koji opisuju nezakonite aktivnosti, uključujući one koji zagovaraju ili opisuju korišćenje droge koje nije u skladu sa lokalnim zakonima, biće uklonjeni. Objavljujemo samo komentare čiji su autori putnici uzrasta 13 godina ili stariji. 

Relevantno za putnike

Vaši komentari treba da budu relevantni i korisni putnicima. Imajte na umu da oni čitaju vaš komentar da bi saznali kakvo bi njihovo iskustvo sa objektom moglo da bude. Iz ovog razloga ne navodite lične uvrede, negativne kampanje ili bilo kakva lična mišljenja o politici, etičkim načelima, religiji ili širim društvenim problemima. TripAdvisor ne dozvoljava komentare koji promovišu netoleranciju prema pojedincima ili grupama ljudi na osnovu rase, pola, religije, seksualnog opredeljenja ili nacionalnosti. Ako imate pitanje ili komentar za TripAdvisor o smernicama za moderiranje, možete da nas kontaktirate preko Centra za pomoć. Uklonićemo pitanja upućena vlasnicima objekata ili drugim putnicima. Ako imate pitanje ili komentar za korisnika TripAdvisora, možete da koristite naše forume. Svaki objekat ima funkciju za pitanja i odgovore na profilu, pa tako možete da postavljate pitanja vlasnicima objekata!

Nepristrasni

Komentari su najkorisniji kada sadrže nepristrasne savete. Ne dozvoljavamo pojedincima ili pravnim licima koji su vlasnici objekta ili u partnerskom odnosu sa njim da objavljuju komentare o svom objektu ili objektima konkurenata. Komentari poslati sa namerom da se ucenjuje profil neće biti objavljeni. Ako smatrate da je komentar lažan ili ne ispunjava TripAdvisor smernice za objavljivanje, prijavite ga pomoću funkcije „Prijavi problem sa komentarom“ koja se nalazi u dnu svakog komentara.

Korisni i iz prve ruke

Naša zajednica želi da čuje informacije o vašem iskustvu. To znači da u komentaru ne dozvoljavamo informacije iz druge ruke, glasine ili citate iz drugih izvora. Pišite samo komentare zasnovane na pravim iskustvima koja ste doživeli i obavezno navedite dovoljno detaljne informacije u komentaru kako biste savetima pomogli drugim putnicima.

Nedavni

Najbolji komentari su oni napisani u roku od godinu dana od iskustva koje ste doživeli, pa ne objavljujemo komentare o zastarelim putovanjima. Želimo da saznamo informacije o svakom vašem putovanju, ali imajte na umu da možete da pošaljete samo jedan komentar po iskustvu sa datim objektom. Dodatne komentare o novom iskustvu u restoranu možete da pošaljete mesec dana nakon objavljivanja poslednjeg komentara. Dodatne komentare o novom iskustvu u hotelu ili sa atrakcijom možete da pošaljete tri meseca nakon objavljivanja poslednjeg komentara. Komentari o avio-kompanijama se razlikuju – ako pišete komentar o jedinstvenom iskustvu (jedan komentar po delu leta), ne postoje ograničenja za broj komentara koji možete da pošaljete niti za njihovu učestalost. Ako želite da ažurirate prethodni komentar, uklonite komentar putem Centra za pomoć i pošaljite izmenjenu verziju. Imajte na umu da to možete da uradite samo po jednom za svaki komentar!

Originalni

Dajte nam najbolje i najpreciznije savete. Ali pre toga se uverite da su saveti zaista vaši! Komentari treba da obuhvataju originalni sadržaj, bez velikih delova materijala citiranih iz drugih izvora. Uklonićemo sav plagirani sadržaj drugih veb-sajtova, autora komentara, e-poruka ili štampanih izvora.

Nekomercijalni

Komentari su osmišljeni da bi pružili savete putnicima poput vas, a ne da bi reklamirali uslugu ili objekat. Ne navodite komercijalni ili promotivni sadržaj bilo koje vrste. Uklonićemo komentare koji se nude u zamenu za ličnu dobit, poput poklona, usluga ili novca. Zadržavamo pravo da odbijemo određeni sadržaj iz bilo kog razloga. Ne dozvoljavamo komentare koji sadrže veze do spoljnih veb-sajtova.

Posvećeni zaštiti privatnih informacija

Poštujemo vašu privatnost i privatnost objekata čije profile navodimo. Želimo da čujemo nešto više o vašem iskustvu, ali zadržite lične ili privatne informacije za sebe, poput šifara za otvaranje vrata ili lozinki bilo koje vrste. Uklonićemo i sve komentare koji sadrže lične finansijske informacije, uključujući brojeve kreditnih kartica, brojeve za nagrade u okviru programa za lojalne klijente ili druge finansijske informacije. To obuhvata informacije autora komentara i informacije drugih ljudi. Dozvoljavamo objavljivanje imena na našem sajtu; međutim, uklanjaćemo prezimena na zahtev. To obuhvata prezimena zaposlenih ili vlasnika povezanih sa objektom o kome pišete komentar. 

U vezi sa profilom na TripAdvisoru

Komentar mora da bude u direktnoj vezi sa objektom za koji je poslat, pa se uverite da šaljete komentar o pravom profilu na TripAdvisoru. Na primer, ako nameravate da napišete komentar o hotelskom restoranu, ali ne o samom hotelu, proverite da li je komentar poslat na odgovarajućoj stranici sa profilom restorana, a ne na stranici sa profilom hotela za taj objekat.

Komentar mora da bude napisan za smeštajni objekat, restoran ili atrakciju koji ispunjavaju zahteve za otvaranje profila.

Za komentare o privatnim smeštajnim objektima sklopili smo partnerstvo sa sajtovima http://www.FlipKey.com i http://www.holidaylettings.co.uk. Posetite jedan od njih da biste napravili profil objekta.

Ako vas interesuju profili krstarenja, posetite naš partnerski sajt http://www.CruiseCritic.com. 

Laki za čitanje

Pomozite drugim putnicima da na najbolji način iskoriste vaš komentar tako što ćete koristiti odgovarajuće pismo za svoj jezik i izbegavati mašinski prevod koji otežava čitanje komentara. Ne koristite HTML oznake, previše VELIKIH SLOVA ili kolokvijalni jezik. Imamo obavezan broj znakova – ispunite ovaj prostor informacijama o putovanju i izbegavajte sadržaj koji nije koristan putnicima.

 

TripAdvisor zadržava pravo da ukloni komentar ili odgovor uprave u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga. Komentari postavljeni na TripAdvisoru izražavaju veoma subjektivna mišljenja pojedinaca. Mišljenja izražena u komentarima su mišljenja članova TripAdvisora, a ne kompanije TripAdvisor LLC. Ne promovišemo mišljenja koja izražavaju bilo koji autori komentara ili odgovori uprave. Nemamo partnerski odnos ni sa jednom ustanovom sa profilom ili komentarima na ovom veb-sajtu.

U skladu sa politikom privatnosti TripAdvisor ne objavljuje ničije lične kontakt informacije.

Da li ti je pomogao ovaj članak?