Centar za pomoć

Šta čini komentar putnika iz prve ruke?

Prihvatamo komentare koji opisuju iskustva iz prve ruke u vezi sa kapacitetima i uslugama određenog objekta. Opšte diskusije koje ne opisuju stvarno iskustvo neće biti postavljene. Pored toga:

 • Ne prihvatamo informacije iz druge ruke i nepotvrđene činjenice (neproverene informacije, glasine ili navode iz drugih izvora ili indirektno mišljenje/iskustvo drugih).
 • Ne prihvatamo komentare čiji su autori vlasnici, uprava ili drugi predstavnik objekta ili lanca kome objekat pripada, uključujući bivše zaposlene, volontere i sve osobe koje su povezane sa zaposlenima u objektu ili lancu objekata, odnosno osobe koje su u srodstvu sa njima.
 • Ne prihvatamo komentare čiji su autori prodavci koje angažuje objekat ili lanac objekata.
  Pojedinci povezani sa određenim objektom ne mogu da pišu komentare o drugim objektima istog tipa (smeštajni objekti, restorani ili atrakcije) u istom gradu, odnosno u krugu od 15 kilometara od datog objekta.
 • Pojedinci koji su u vezi sa objektom ili lancem objekata (poput zaposlenih) ne smeju da pišu komentare o konkurentima.
 • Ne dozvoljavamo ocene ili komentare u vezi sa aspektima objekta ili avio-kompanije sa kojima niste imali lično iskustvo. Na primer:
  • Prihvatljivo je da napišete komentar o iskustvu na recepciji hotela, ali ako odlučite da ne prenoćite u njemu, ne možete da ocenite kvalitet spavanja.
  • Nažalost, ne možemo da prihvatamo komentare o iskustvima sa privatnim smeštajem tokom procesa rezervacije ili pre dolaska u objekat. 
Da li ti je pomogao ovaj članak?