Centar za pomoć

Kako da napišem komentar?

Da biste napisali komentar:

  1. Kliknite na dugme Napišite komentar na zelenoj traci za navigaciju.
  2. Pronađite objekat, mesto ili avio-kompaniju o kojima želite da napišete komentar:
    • Ako je to moguće, prvo precizirajte pretragu na hotele, privatne smeštajne objekte, avio-kompanije, restorane ili atrakcije.
    • Potražite i izaberite mesto o kome želite da napišete komentar. Use the format "[Place name] [Location]" for best results.
    • Napomena: Ako ne možete da pronađete mesto koje tražite, možda još uvek ne postoji njegov profil. Pronađite vezu da biste zahtevali otvaranje novog profila i pratite uputstva.
  3. Popunite obrazac Napišite komentar. Obavezno uvrstite ocenu, naslov, tekst komentara, vrstu putovanja, datum putovanja i sve opcionalne informacije koje želite da navedete, poput fotografije ili pogodnosti koje ste imali.
  4. Potvrdite da je komentar zasnovan na autentičnom turističkom iskustvu označavanjem polja za potvrdu i pritisnite dugme Pošaljite komentar!

Kada pošaljete komentar, videćete naslov komentara na stranici Komentari na profilu i imaće oznaku da je na čekanju. Obradićemo komentar za nekoliko radnih dana. Ako je za njegovo objavljivanje potrebno mnogo vremena, pogledajte razloge zašto objavljivanje nekih komentara traje duže.

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?