Centar za pomoć

Šta se smatra sadržajem koji nije relevantan?

Ne postavljajte bilo kakav sadržaj koji nije relevantan za planiranje putovanja i istraživanje.

 • Komentare o putovanjima ili pruženoj usluzi morate da pošaljete u roku od godinu dana od takvog iskustva. Komentari o privatnom smeštaju se prihvataju za aktuelnu kalendarsku godinu i za dve prethodne kalendarske godine. Komentari o privatnom smeštaju moraju da budu o boravku u trajanju od 90 dana ili manje.
 • Nije dozvoljen uvredljiv jezik koji nije relevantan za pružanje usluge klijentima (kao što su uvredljivi fizički opisi i pogrdni nazivi). Ne pokušavajte da vodite prljavu kampanju tako što ćete nastojati da uništite reputaciju brenda ili pojedinca i ne podstičite zajednicu da to čini.
 • U komentarima ne treba da se iznose lični politički, etički ili religijski stavovi, niti da se o njima diskutuje ili komentariše.
 • Nisu dozvoljeni pogrdni komentari o drugim komentarima, autorima komentara ili odgovorima uprave.
 • Dozvoljeno je navođenje imena u komentarima. Kao znak ljubaznosti, možemo da uklonimo prezime na zahtev.
 • Nisu dozvoljena pitanja upućena korisnicima TripAdvisora (uključujući predstavnike objekata). Ako tražite pomoć sa pitanjima u vezi sa putovanjem, potražite ih na forumima.
 • Nećemo objavljivati komentare namenjene TripAdvisor osoblju ili komentare o smernicama TripAdvisora. Pitanja osoblju TripAdvisora treba da se šalju u Centru za pomoć i nećemo ih objavljivati kao komentare.
 • TripAdvisor neće objavljivati komentare napisane sa ciljem da se ostvari dobit od vlasnika objekta u vidu novca ili usluga, a u zamenu za uzdržavanje od negativnih komentara ili njihovo uklanjanje.
 • Ne objavljujemo komentare u kojima se prijavljuju prevare. Međutim, ozbiljno shvatamo optužbe za prevaru i bićemo vam zahvalni ako obavestite tim za istragu pomoću funkcije „Prijavite problem sa komentarom“, koja se nalazi pri dnu svakog komentara.

Dodatni zahtevi za fotografije putnika:

 • Ne postavljamo fotografije, slike ili materijal koji nisu relevantni za dati smeštajni objekat, atrakciju, restoran, lokaciju ili opšte iskustvo putnika
 • Ne dozvoljavamo duplirane fotografije.
 • Ne dozvoljavano naslove fotografija koji nisu relevantni niti korisni.

 

Pojedincima je zabranjeno da koriste naziv i platformu TripAdvisora ili da tvrde da su povezani sa TripAdvisorom na bilo koji način da bi dobili robu ili usluge sa popustom ili besplatno, odnosno da bi ostvarili pogodnosti koje nisu dostupne široj javnosti. Pojedincima može da bude zabranjeno prilaganje sadržaja na TripAdvisoru ako se utvrdi da su prekršili ove smernice.

Da li vam je pomogao ovaj članak?