search shadow

Ako napišem komentar o objektu, da li objekat može da me kontaktira u vezi sa tim komentarom?