Centar za pomoć

Šta znači kada je nešto prikladno za celu porodicu?

Celokupan sadržaj na TripAdvisoru treba da bude prikladan za celu porodicu. Evo nekih saveta:

 • Nisu dozvoljeni neprikladan jezik ili slike, uključujući, bez ograničenja, sledeće:
   • Nepristojan jezik
   • Opsceni ili vulgarni izrazi
   • Uvrede na rasnoj/etničkoj osnovi
   • Govor mržnje ili komentari koji sadrže predrasude
   • Lične uvrede
   • Zlonamerni komentari i preteći jezik
 • Ne dozvoljavamo eksplicitne opise smrti, povreda, nasilne kriminalne aktivnosti ili okrutnosti prema životinjama. Sadržaj koji je direktno u vezi sa smrtnim slučajevima i nasilnim kriminalnim aktivnostima će se razmatrati pojedinačno.
 • Zabranjene su sve standardne psovke (znate na koje mislimo).
 • Uklonićemo komentare i postove koji promovišu nezakonite aktivnosti ili traže savete u vezi sa njima. To obuhvata kupovinu ili prodaju nezakonitih supstanci (u skladu sa zakonima na destinaciji): doprinošenje maloletničkoj delikvenciji; pribavljanje lažnih identifikacionih dokumenata; kupovinu ili prodaju kopija dizajnerskih proizvoda, piratskih CD-ova, DVD-ova ili video igara i drugih artikala sa crnog tržišta; krijumčarenje artikala preko carine i davanje mita zvaničnicima. Nećemo ukloniti sadržaj u vezi sa lokalnim propisima niti propisima samog objekta, odnosno sadržaj koji nema veze sa kriminalnim aktivnostima.
 • Ako tragični događaj direktno utiče na putovanje na određenu destinaciju (na primer, prirodna katastrofa ili situacija zbog koje su zatvorene ulice, aerodromi ili smeštajni objekti), dozvolićemo diskusije na forumu o tom događaju koje moraju da budu prikladne za celu porodicu i u vezi sa putovanjem.

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?