Šta će se desiti ako se utvrdi da objekat ima lažne komentare?