Centar za pomoć

Da li objekti mogu putnicima da nude podsticaj za pisanje komentara?

Ne. Vlasnici i predstavnici objekata slobodno mogu da podstaknu goste da pošalju komentare kada se vrate kući. Međutim, niko povezan sa objektom ne sme da nudi podsticaje, popuste, sobe više klase ili specijalni tretman za aktuelne ili buduće boravke u zamenu za pisanje komentara. Ako vam je neko ponudio podsticaj radi pisanja komentara, obavestite nas o tome

Da li ti je pomogao ovaj članak?