Da li objekti mogu putnicima da nude podsticaj za pisanje komentara?