Centar za pomoć

Da li TripAdvisor pregleda komentare?

Da, imamo svu potrebnu tehnologiju i tim urednika za pregled komentara kako bismo bili sigurni da su, na primer:

  • Prikladni za porodicu
  • Objavljeni na stranici tačnog objekta
  • U skladu sa svim ostalim smernicama 

Ne proveravamo tačnost činjenica u komentarima. Pošto dobijamo milione komentara, bilo bi nemoguće da potvrdimo svaki detalj u svim komentarima. Smatramo da sama količina sadržaja omogućava putnicima da uoče trendove i utvrde da li im objekat odgovara.

Pročitajte smernice za komentare da biste saznali dodatne informacije ili prijavite neprikladan komentar.

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?