Šta treba da radim ako vlasnik objekta direktno zatraži od mene da uklonim komentar?