Centar za pomoć

Kako korisnici sajta mogu da obaveste TripAdvisor o potencijalnoj prevari?

Da biste prijavili bilo kakav vid potencijalno pristrasnog sadržaja, kliknite na oznaku „Prijavite problem sa komentarom“, koja se nalazi pri dnu svakog objavljenog komentara. Kada ga prijavite, razmotrićemo žalbu u roku od 48 sati i primeniti potrebne kazne. U prijavu uvrstite sve informacije za koje smatrate da mogu da nam pomognu da shvatimo situaciju. Cenimo pomoć naše ogromne zajednice vernih članova.

Da li ti je pomogao ovaj članak?