Centar za pomoć

Šta se smatra prevarom?

Posetioci TripAdvisora očekuju da će na sajtu pronaći nepristrasne komentare i sadržaj u vezi sa smeštajnim objektima, atrakcijama, restoranima i drugim značajnim mestima. Putnici koji žele da dele lična iskustva sa TripAdvisor zajednicom dostavljaju ovaj sadržaj.

TripAdvisor je posvećen tome da obezbedi integritet sadržaja koji prikuplja i pruža globalnoj zajednici putnika i objekata.

Svi pokušaji obmane putnika i vršenja uticaja na njih, odnosno sve situacije u kojima se neko lažno predstavlja kao putnik smatraju se prevarom i sankcionišu se kaznama. To može da obuhvata, bez ograničenja, sledeće:

– Pokušaje vlasnika ili agenta objekta da poboljša reputaciju objekta:

 • Pisanjem komentara o sopstvenom objektu ili bilo kom objektu koji je u vlasništvu autora komentara, pod njegovom kontrolom ili u kome autor komentara ima finansijski interes.
 • Korišćenjem bilo koje kompanije za optimizaciju, marketinške organizacije ili treće strane za slanje komentara.
 • Lažnim predstavljanjem kao konkurent ili gost.
 • Nuđenjem podsticaja u zamenu za pisanje komentara, uključujući popuste, sobe više klase ili bilo koji vid specijalnog tretmana.
 • Traženjem od prijatelja i rođaka da pišu pozitivne komentare.
 • Slanjem komentara u ime gostiju.
 • Kopiranjem sadržaja kartica za komentare i njegovim slanjem u vidu komentara putnika.
 • Selektivnim slanjem zahteva za komentare (e-poštom, anketama ili na bilo koji drugi način) samo gostima koji su doživeli pozitivno iskustvo.
 • Vršenjem pritiska na putnike da uklone negativan komentar sa TripAdvisora.
 • Zahtevanjem da gosti uklone komentare u zamenu za popust ili podsticaj.
 • Zabranjivanjem objavljivanja negativnih komentara ili komentara koji sadrže kritiku iskustva prilikom boravka u vašem objektu, odnosno obeshrabrivanjem putnika da to urade.

 

– Pokušaji da se nanese šteta konkurentima slanjem negativnog komentara

 • Vlasnici i agenti vlasnika objekata NE smeju da pišu komentare o direktnim konkurentima, čak i kada prenose autentično iskustvo.

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?