Centar za pomoć

Kako mogu da se oglašavam na TripAdvisoru?

Tražite načine da povećate obim poslovanja? TripAdvisor nudi veliki broj alatki koje se plaćaju da bi vam pomogao da oglašavate različite tipove objekata.

Rešenja za smeštaj

Premium Plus

Ako ste vlasnik ili predstavnik smeštajnog objekta, poput hotela ili noćenja s doručkom, možete da se pretplatite na Premium Plus. Pretplata vam omogućava sledeće:

 • Omogućite milionima potencijalnih gostiju da jednim klikom ili pozivom rezervišu kod vas pomoću kontakt informacija i poziva jednim klikom za mobilne uređaje
 • Izdvojite se od konkurencije tako što ćete podeliti ekskluzivne specijalne ponude i obaveštenja na računarima i mobilnim uređajima
 • Iskoristite detaljne TripAdvisor podatke u okviru Analitike i izveštaja da biste doneli važne poslovne odluke i poboljšali doživljaj gostiju
 • Predstavite objekat onako kako vi želite da ga potencijalni gosti vide pomoću omiljenih fotografija i naslovnih fotografija
 • Inspirišite potencijalne goste tako što ćete istaći sjajan nedavni komentar pri vrhu TripAdvisor stranice pomoću omiljenih komentara

Da biste saznali više o Premium Plusu, kliknite ovde.

Sponzorisani prikazi

Putnici na TripAdvisoru aktivno traže smeštaj u vašoj oblasti – istaknite objekat pomoću Sponzorisanih prikaza da bi ga ovi potencijalni gosti videli!

 • Prikaz u vrhu: Obezbedite najbolju vidljivost iznad rezultata pretrage, na stranicama lokalnih konkurenata i drugim lokacijama.
 • Relevantno: Privucite zainteresovane putnike u objekat baš u trenutku kada odlučuju o rezervacijama
 • Nema rizika: Plaćate samo za ostvarene klikove i možete da otkažete u bilo kom trenutku!

Da biste saznali više o tome kako Sponzorisani prikazi mogu da vam pomognu da povećate obim saobraćaja za smeštajni objekat, kliknite ovde

Trenutne rezervacije

Trenutne rezervacije pružaju putnicima sve informacije koje su im potrebne da bi rezervisali direktno kod vas na TripAdvisoru:

 • Kontrolišite vezu sa gostima od početka
 • Nema rizika uz model plaćanja provizije samo za realizovane boravke
 • Nema obavezivanja i početnih troškova

Da biste saznali više o trenutnim rezervacijama, kliknite ovde.

 

Rešenja za restorane

TripAdvisor oglasi za restorane

TripAdvisor oglasi vam omogućavaju da povećate obim saobraćaja na TripAdvisor profilu tako što ćete preko ekskluzivnih sponzorisanih prikaza promovisati restoran ciljanoj publici ljubitelja restorana koji traže restoran u vašoj oblasti.

 • Ekskluzivni prikazi

Pomoću TripAdvisor oglasa vaš restoran će imati veću vidljivost u ključnim rezultatima pretrage za vašu oblast, uključujući prvo mesto u vašoj kategoriji.

 • Relevantan saobraćaj

Svaki klik na TripAdvisor oglas je relevantan: to su posetioci koji aktivno traže restorane u vašoj oblasti i spremni su da postanu klijenti na vašem TripAdvisor profilu.

 • Nema rizika

Plaćajte samo za ostvarene klikove! Nema nikakvih obaveza niti skrivenih naknada, a možete da otkažete u bilo kom trenutku.

Da biste saznali više o TripAdvisor oglasima za restorane, kliknite ovde.  

TripAdvisor za restorane – Premium paket

TripAdvisor Premium paket vam omogućava da na  stranicu dodate korisne nove funkcije koje prikazuju restoran u najboljem svetlu. Funkcije Premium paketa uključuju:

  • Storyboard: Dinamična vizuelna prezentacija koja spaja fotografije i komentare u vrhu TripAdvisor stranice
  • 3 glavna razloga: Novi odeljak iznad komentara u kome se prikazuju isečci iz najboljih komentara i fotografije da bi se potencijalni gosti privukli onim po čemu ste posebni.
  • Omiljeni komentari: Inspirišite putnike tako što ćete istaći omiljeni nedavni komentar pri vrhu stranice objekta na TripAdvisoru.

 Da biste saznali više o TripAdvisor za restorane – Premium paketu, kliknite ovde.

 

Rešenja za avio-kompanije


Avio-kompanije mogu da sarađuju sa TripAdvisorom na preusmeravanju saobraćaja sa stranice sa komentarima o avio-kompaniji ili TripAdvisor uporedne pretrage letova, kao i na prikazivanju oglasa tako što će kontaktirati airlinelistings@tripadvisor.com.

Da li ti je pomogao ovaj članak?