Centar za pomoć

Mogu li da koristim TripAdvisor sadržaj?

TripAdvisor nudi određeni unapred pripremljeni sadržaj u vezi sa komentarima, ocenama i nagradama koji možete da koristite na svom veb-sajtu – kliknite ovde da biste saznali više.

Ako imate još pitanja o korišćenju TripAdvisor sadržaja, kontaktirajte našu Službu za zahteve za odobrenje. Obavezno navedite sledeće informacije:

  • Vaše ime
  • Opis sadržaja za koji želite dozvolu za korišćenje (kao i vezu do stranice sa tim sadržajem na našem sajtu)
  • Šta nameravate da radite sa sadržajem.

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?