Centar za pomoć

Šta predstavlja autentičan i originalan sadržaj?

Sav sadržaj na TripAdvisoru treba da bude autentičan i originalan.

To znači:

  • Ne postavljajte materijal zaštićen autorskim pravima.
  • Ne predstavljajte se lažno kao drugi članovi ili osoblje TripAdvisora ili ćemo vam brzo blokirati pristup forumima. Imena za prikaz moraju da budu u skladu sa smernicama.
  • Zahtevamo od članova da ne postavljaju informacije za čije deljenje nemaju dozvolu, uključujući, bez ograničenja, sledeće stavke: materijal zaštićen autorskim pravima iz bilo koje onlajn ili štampane publikacije (novinske agencije, časopisi, knjige, turistički vodiči ili transkripti televizijskih i radio programa), žigovi, lozinke, kodovi za popust namenjeni samo pretplatnicima ili članovima, poverljive informacije ili intelektualna svojina bilo kog pojedinca ili preduzeća.
  • Privatna prepiska sa osobljem TripAdvisora ne sme da se reprodukuje niti iznosi u skraćenom obliku i o njoj ne sme da se diskutuje na javnim forumima ako to osoblje TripAdvisora izričito ne zahteva.

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?