Centar za pomoć

Kako da ažuriram profil?

Vaš profil je mesto na kome drugi članovi TripAdvisora mogu da saznaju informacije o vama i vašem stilu putovanja. Informacije na ovoj stranici su javne i drugi članovi TripAdvisora mogu da ih čitaju.

Dodajte biografiju i profilnu fotografiju i delite informacije o sebi i stilu putovanja. Da biste ažurirali profil:

  1. Idite na profil
  2. Kliknite na Izmenite profil
  3. Dodajte informacije i sačuvajte

TripAdvisor ne polaže vlasnička prava na bilo koje fotografije postavljene na našem sajtu, ne odobrava ih niti je na bilo koji način sa njima povezan. Imajte na umu da otpremanjem fotografija TripAdvisoru dodeljujete neekskluzivna prava da po sopstvenom nahođenju koristi, kopira i prikazuje te fotografije, odnosno da im menja namenu. Fotografije koje nisu u skladu sa jednom ili više smernica navedenih iznad će biti uklonjene.

Da li ti je pomogao ovaj članak?