Centar za pomoć

Kako da promenim ime za prikaz?

Možete da promenite ime ili ime za prikaz ako izmenite profil.

  1. Idite na profil
  2. Kliknite na Izmenite profil
  3. Dodajte informacije i sačuvajte
Da li ti je pomogao ovaj članak?