Centar za pomoć

Kako da promenim korisničko ime/simbol na društvenim mrežama?

Korisničko ime/simbol na društvenim mrežama je jedinstveno ime na TripAdvisoru koje pripada samo vama i omogućava drugima da pronađu vaš profil. Ime će se prikazivati pored priloga u Fidu o putovanjima.

Da biste ažurirali korisničko ime/simbol na društvenim mrežama:

  • Idite na profil
  • Kliknite na „Izmenite profil“.
  • Izmenite polje sa korisničkim imenom i sačuvajte.

Ako je korisničko ime već zauzeto, zatražićemo da izaberete drugo. Možete da ga učinite jedinstvenim ako dodate donju crticu ili broj ispred ili iza željenog korisničkog imena. Na primer, ako želite korisničko ime @Emilija, ali je ono već zauzeto, predlažemo da izaberete ime poput @_Emilija ili @Emilija82.

Ako ste vlasnik, imajte na umu da će ažuriranje korisničkog imena/simbola na društvenim mrežama promeniti način njegovog prikazivanja za odgovore uprave u budućnosti. Ov radnja nije retroaktivna i ne uklanja ime koje je ranije bilo povezano sa odgovorima uprave.

Ako neko koristi korisničko ime/simbol na društvenim mrežama koje ste zaštitili žigom, možete daprijavite profil.

Da li ti je pomogao ovaj članak?