Centar za pomoć

Kako mogu da otkažem prijavu za TripAdvisor biltene?

Da biste otkazali prijavu za određeni tip sadržaja, samo kliknite na vezu za otkazivanje prijave u dnu e-poruke.

Možete i da upravljate komunikacijom sa TripAdvisorom na stranici Prijave na profilu.

Svaki tip biltena je naveden zasebno i možete da se prijavite ili otkažete prijavu za svaki. Ako želite da otkažete prijavu za sve, kliknite na vezu Otkažite prijavu za celokupnu komunikaciju. Sačekajte nekoliko dana da bi zahtev za otkazivanje prijave stupio na snagu.

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?