Centar za pomoć

Koje jezike podržava TripAdvisor mobilna aplikacija?

Naša mobilna aplikacija je dostupna na svim jezicima koje TripAdvisor podržava.

Možete da promenite jezik iPhone uređaja ako posetite Settings (Podešavanja) –>General (Opšte) –>International (Međunarodna podešavanja) –>Language (Jezik)

Da li ti je pomogao ovaj članak?