Centar za pomoć

Kako mogu da dobijem dozvolu za korišćenje TripAdvisor logotipa u štampanom materijalu?

Da biste uputili zahtev, kontaktirajte nas i navedite kratak opis načina na koji želite da koristite logotip i primer, ako ga imate. Trudimo se da odgovorimo u roku od 48 sata u toku radne nedelje. Imajte na umu da može da dođe do kašnjenja odgovora tokom praznika u SAD.

Svi vidovi korišćenja TripAdvisor žigova, logotipa i sadržaja moraju da se odobre.

Da li ti je pomogao ovaj članak?